VYBÍRÁME Z NAŠICH SLUŽEB

kompletní diagnostika vozidel Volkswagen Group, WAG, VAS

diagnostika evropských motorových vozidel

střední i generální opravy startérů a alternátorů pro osobní, dodávkové vozy.

montáž autoalarmů, immobilizérů, autorádií, elektrické stahování okének,

seřizování světlometů

RYCHLÝ KONTAKT

Mezivrší 21/974
147 00 Praha 4
Braník
Česká republika

Telefon:
+420 244 460 177


NEPROVÁDÍME OPRAVY

vozidel s instalovaným LPG/CNG systémem.


Ke komunikaci nepoužíváme e-mail. Kontaktujte nás prosím telefonicky

Autoelektrika Přeslička - Nakládání s osobními údaji

Ochrana osobních údajů dle nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR)

  Firma Autoelektrika Přeslička, se sídlem: Mezivrší 974/21, 140 00, Praha - Braník se v rámci předmětu podnikání poskytuje tyto činnosti:
 • Opravy motorových vozidel
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Osobní údaje fyzických osob jsou firmou získávány a používány v souvislosti s podnikatelskou činností dle výše uvedeného a k plnění smluvních povinností ve vztahu k zákazníkům firmy. Předmětem činnosti firmy není primárně zpracování jakýchkoliv osobních údajů, osobní údaje jsou získávány pouze v souvislosti s předmětem podnikání vymezeným shora a nejsou předmětem automatizovaného zpracovávání. Firma z pozice správce osobních údajů informuje, že osobní údaje fyzických osob – zákazníků a fyzických osob jednajících za zákazníka - právnickou osobu, pokud jsou obsaženy v objednávkách, poptávkách a ve smluvní dokumentaci mezi firmou a jejími zákazníky, uchovává, zpracovává a poskytuje pro svoje obchodní účely, pro splnění smluvní povinnosti a v souladu s právním řádem.
  Fyzická osoba, jejíž osobní údaje firma takto získala, má právo na:
 • informace o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu evidovaných údajů, příjemci osobních údajů, o době uložení osobních údajů a zdroji osobních údajů.
 • opravu, doplnění a změnu svých osobních údajů
 • odvolání souhlasu k dalšímu zpracování osobních údajů
 • výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné či byly zpracovány protiprávně
 • omezení zpracování údajů ve zvláštních případech
 • přenositelnost údajů, právo vznášet námitky při neoprávněném zpracování osobních údajů
 • Kromě toho máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování vašich osobních údajů.
V rámci výkonu shora vymezených práv je možno se obracet na firmu na kontaktní adrese provozovny.

www.autoelektrika-preslicka.cz       ochrana os. údajů          ©Autoelektrika Přeslička Praha všechna práva vyhrazena 2011